Fjernelse af mandler hos børn

Mandlerne (tonsillerne) er to lymfekirtler, som sidder indvendigt i halsen, bagved tungen,én i hver side, som hovedregel. 

Der er 3 grunde til at man tilbydes fjernelse af mandlerne:

1. Hyppige halsbetændelser

 • Høj feber
 • Medtaget almentilstand
 • Synkebesvær
 • Sygeperioder på omkring 7 dage
 • 3-4 gange årligt
 • Ofte med behov for antibiotika

2 Problemer med store mandler

 • Påvirket vejrtrækningen om natten med lange vejrtrækningspauser (apnø)
 • Snorken
 • Påvirke sproget (kartoffeltale)
 • Spise-/synkeproblemer

3. Dårlig ånde og smag som følge af mandelpropper som løsriver sig

Hvad er mandler?

Mandlerne består af lymfevæv og har betydning for kroppens immunforsvar. Mandlerne kan undværes, da der er andet væv i mundens slimhinder og svælget, der også har denne funktion.
Under operationen på Nørmark Hospital fjernes mandlerne ved hjælp af coblation langs den omgivende hinde.

Denne metode er påvist at være mindre smertefuld og med lavere blødnings risiko end andre kirurgiske metoder.

Coblation er en kemisk varme reaktion der ”smelter” mandlerne væk.

Dette betyder en hurtigere tilbagevenden til institution eller skole, og mange vil kunne vende retur allerede efter 7 dage.

Der hvor mandlerne har siddet, dannes der sår med en naturlig gul sårskorpe. Den gule farve er ikke tegn på infektion

Såret vil hele op i løbet af ca. 2 uger.

På operationsdagen

Operationen foregår i fuld bedøvelse, og jeres barn skal faste og tørste i henhold til reglerne i indkaldelsen. I kan som forældre følge jeres barn til operationsafdelingen. En forælder må følge barnet ind på operationsstuen.
Indgrebet varer 30 minutter

Når operationen er overstået, skal barnet vågne i opvågningsafsnittet, hvor I gerne må være hos barnet.

Barnet skal observeres på hospitalet i 6 timer efter operationen.

Smerter

Coblation er den mindst smertefulde form for fjernelse af mandler.

Det anbefales at barnet får paracetamol, udregnet efter vægt, 4 x dagligt og ibruprofen, 3 x dagligt i en uge eller længere ved behov.

Det er normalt at få øresmerter og disse kan være stærke, det er ikke tegn på øreinfektion men en naturlig del

Det er vigtigt at barnet spiser og drikker.

Forskning viser at både is, flydende kost og almindelig kost er lige godt at spise i ugen efter operationen.

Giv barnet det de har lyst til.

Juice, frugt og saft kan give en brændende fornemmelse i halsen, men må spises hvis barnet har lyst.

Efterforløb

Efter fjernelse af mandlerne er der sår i begge sider af svælget. Sårene dækkes af hvidlige belægninger/ sårskorper, som kan give dårlig ånde. Dette kan afhjælpes med kold kamillete.
For at modvirke hævelse bør hovedgærdet hæves i sengen i den første uge efter operationen. Brug evt. 2 hovedpuder.

Infektion

Efter operationen er infektion sjælden.

Hvis du får en temperatur over 38,0 skal du kontakte Nørmark Hospital

Aktivitet
Det anbefales at barnet undgår voldsom leg og fysisk anstrengelse i 1-2 uger.

Komplikationer

Efterblødning

 • I de første timer efter operationen, og derfor observeres barnet i 6 timer post operativt
 • 7-10 dage efter operationen.

Hvis det bløder fra sårene i halsen, skal barnet spise isterninger eller sodavandsi og man kontakte enten Privathospitalet Nørmark (i dagtiden) eller vagtlæge, idet det kan blive nødvendigt med indlæggelse til observation og behandling

Skulle I være i tvivl om noget efter udskrivelsen, eller får barnet feber over 38 grader, betydelige smerter eller andre problemer, er I velkomne til i dagtiden at kontakte Privathospitalet Nørmark.