Fjernelse af mandler hos voksne

Mandlerne (tonsillerne) er to lymfekirtler, som sidder indvendigt i halsen, bagved tungen, én i hver side. Som hovedregel Der er 3 grunde til at man tilbydes fjernelse af mandlerne

1 Hyppige halsbetændelser

 • Høj feber
 • Medtaget almentilstand
 • Synkebesvær
 • Sygeperioder på omkring 7 dage
 • 3-4 gange årligt
 • Ofte med behov for antibiotika

2 Problemer med store mandler

 • Påvirket vejrtrækningen om natten med lange vejrtrækningspauser (apnø)
 • Snorken
 • Påvirke sproget (kartoffeltale)
 • Spise-/synkeproblemer

3. Dårlig ånde og smag som følge af mandelpropper som løsriver sig

Hvad er mandler?​

Mandlerne består af lymfevæv og har betydning for kroppens immunforsvar. Mandlerne kan undværes, da der er andet væv i mundens slimhinder og svælget, der også har denne funktion.

Under operationen på Nørmark Hospital fjernes mandlerne ved hjælp af coblation langs den omgivende hinde.

Denne metode er påvist at være mindre smertefuld og med lavere blødnings risiko end andre kirurgiske metoder.

Coblation er en kemisk varme reaktion der ”smelter” mandlerne væk.

Dette betyder en hurtigere tilbagevenden til arbejde eller uddannelse, og mange vil kunne vende retur allerede efter 7 dage.

På operationsdagen​

Operationen foregår i fuld bedøvelse, og du skal faste og tørste i henhold til reglerne i indkaldelsen.

Indgrebet varer 30 minutter

Når operationen er overstået, vågner du i opvågningsafsnittet.

Du skal observeres på hospitalet i 6 timer efter operationen.

Smerter

Coblation er en af de mindst smertefulde former for fjernelse af mandler.

Det anbefales at tage paracetamol, 1 gram, 4 x dagligt og ibruprofen, 400 mg, 3 x dagligt i en uge eller længere ved behov.

Det er normalt at få øresmerter og disse kan være stærke. Smerterne er ikke tegn på øreinfektion, men en naturlig del af efterforløbet.

Det er vigtigt at du forsat spiser og drikker.

Forskning viser at både is, flydende kost og almindelig kost er lige godt at spise i ugen efter operationen.

Spis det du har lyst til.

Juice, frugt og saft kan give en brændende fornemmelse i halsen, men må spises hvis du har lyst.

Efterforløb

Efter fjernelse af mandlerne er der sår i begge sider af svælget. Sårene dækkes af gullige belægninger/ sårskorper, som kan give dårlig ånde. Disse gule belægninger er normale og ikke et tegn på infektion

De kan afhjælpes med kold kamillete.

For at modvirke hævelse bør hovedgærdet hæves i sengen i den første uge efter operationen. Brug evt. 2 hovedpuder.

Infektion

Efter operationen er infektion sjælden.

Hvis du får en temperatur over 38,0 skal du kontakte Nørmark Hospital eller lægevagten

Aktivitet

Det anbefales at du undgår tunge løft, træning, sport og anden fysisk anstrengelse i 2 uger efter operationen

Komplikationer

Efterblødning

 • I de første timer efter operationen, og derfor observeres du i 6 timer post operativt
 • 7-10 dage efter operationen (senblødning)

Hvis det bløder fra sårene i halsen, skal du spise isterninger eller sodavandsis og kontakte enten Privathospitalet Nørmark (i dagtiden) eller vagtlæge, idet det kan blive nødvendigt med indlæggelse til observation og behandling

​Skulle I være i tvivl om noget efter udskrivelsen, eller får barnet feber over 38 grader, betydelige smerter eller andre problemer, er I velkomne til i dagtiden at kontakte Privathospitalet Nørmark.​