​Fjernelse af polypper hos børn

Bagerst i næsen (næsesvælget) findes et område med lymfevæv, som udgør en del af kroppens immunforsvar. Denne funktion aftager gradvis i løbet af barne- og ungdomsårene. Hos nogle børn er lymfevævet forstørret i en sådan grad, at det blokerer næsen, og desuden kan give langvarig betændelse.

Dette kaldes børnepolypper.

Typiske symptomer og tegn ved børnepolypper er kronisk tæt næse, løbenæse, nasal stemme, snorken,savlen og urolig nattesøvn.

Desuden kan børnepolypper bidrage til mellemøreproblemer og øvre luftvejsinfektioner.

Årsager til udvikling af børnepolypper omfatter bl.a. tilbagevendende infektioner/forkølelser, tobaksrøg og allergi.
Hvis børnepolypperne giver anledning til ovenstående gener, kan de fjernes ved en mindre operation (adenotomi), hvor polypvævet skrabes bort fra næsesvælget. Operationen foregår ambulant, i fuld bedøvelse, og varer cirka 15 minutter.

På operationsdagen

Operationen foregår i fuld bedøvelse, og jeres barn skal faste og tørste i henhold til reglerne i indkaldelsen.

I kan som forældre følge jeres barn til operationsafdelingen. En forælder må følge barnet ind på operationsstuen.
Når operationen er overstået, skal barnet vågne i opvågningsafsnittet, hvor I gerne må være hos barnet. Når barnet er klar efter bedøvelsen, kommer I tilbage på sengestuen. I kan forvente udskrivelse efter ca 4 timer.

Efter operationen

Smerter

Smerter i svælget, evt. med udstråling til ørerne er almindeligt. Derfor anbefales fast behandling med smertestillende medicin.

Det anbefales at barnet får paracetamol, 4 x dagligt og ibruprofen, 3 x dagligt i en uge eller længere ved behov, begges dosering udregnes efter vægt.

Desuden virker kolde drikke samt is smertelindrende. I takt med at såret heler, aftager smerterne -typisk i løbet af nogle dage. Let, forbigående blødning og blodtilblandet sekret fra næsen kan forekomme i dagene efter operationen. Kvalme og træthed kan forekomme, men aftager typisk hurtigt efter operationen. Desuden kan barnet forekomme noget tæt i næsen i dagene efter operationen. Dette skyldes hævelse af slimhinderne. Enkelte børn kan opleve at stemmen bliver nasal i dage til få uger efter operationen, hvorefter den normaliseres.

​Infektion

Ses sjældende, men hvis barnet får høj feber inden for de første dage efter operationen, bør barnet ses af en læge.

Aktivitet
Barnet bør være hjemme fra daginstitution eller skole 2-3 dage efter operationen og bør ikke lege vildt eller dyrke sport den første uge.

Komplikationer

Fjernelse af børnepolypper er en meget tryg og sikker operation. Komplikationer er sjældne, men kan alligevel forekomme.
Tandskader under operationen forekommer sjældent. Blødning forekommer ligeledes sjældent, men er den vigtigste komplikation.

Risikoen er størst inden for de første timer efter operationen, hvor barnet observeres på Nørmark Hospital.

I sjældne tilfælde, er der behov for en ny operation, for at stoppe blødningen.
Ved fjernelse af polypper i næsesvælget kan der kommer lidt blødning i svælget eller ud gennem næsen, som ofte stopper hvis man sutter på nogle isterninger eller får en sodavands-is. I sjældne tilfælde kan det bløde kraftigere og man skal så kontakte Privathospitalet Nørmark eller tage på skadestuen.
Man skal holde sig i ro i nogle dage, men ellers er der ikke nogle restriktioner.

Kost

Kold, flydende kost indtil næste dag.​