Gitte Bennich - CV

  • Speciallæge i gynækologi og obsterik 2010
  • Specialist i kikkertkirurgi
  • Aktiv deltager ved udarbejdelse af nationale guideline og retningslinjer
  • Tidligere speciallæge/overlæge ved Gynækologisk Afdeling Roskilde og Odense Sygehus
  • Mangeårig tilknytning og medlem af det gynækologiske vagthold ved Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet.
  • Konsulent hos Center mod Menneskehandel, Mødestedet (Reden International) gennem 9 år
  • Speciallæge og operatør på Nørmark Privathospital
  • Ejer af Hovedstadens Kvindeklinik i Taastrup