Nørmark Privathospital

man-torsdag 7:30 til 16:00
fredag 7:30 til 14:30

Vi lægger vægt på kvalitet, grundighed og omsorg i en hyggelig atmosfære

Knæoperation | Kikkertoperation af knæ

Knæoperationen udføres enten i lokal, let eller fuld bedøvelse. Du vil i alle tilfælde få indsprøjtning med lokalbedøvelse foran på knæet. Derefter laves der to små snit i huden på ca. ½-1 cm, hvorigennem kirurgen opererer og kan rette en eventuel meniskskade til. Selve operationen gør ikke ondt. Du kan selv, hvis du ønsker det, følge med på en skærm (medmindre du er fuldt bedøvet). Normalt er operationen udført i løbet af ca. 30-45 minutter, hvorefter du kan tage hjem. Husk, at du skal køres frem og tilbage.

Efter knæoperation

Lige efter operationen er du smertefri i knæet. Dette skyldes lokalbedøvelsen, hvis virkning typisk forsvinder i løbet af et par timer. Det er derfor vigtigt, at du, som foreskrevet, tager smertestillende medicin, således at du mindsker de smerter, der kan komme. Du får to plastre på og et elastikbind om knæet, når operationen er udført. Det er meningen, at bindet skal sidde på de to første dage for at mindske en eventuel hævelse i knæet. Hvis du føler, at bindet begynder at stramme, skal du løsne det. Efter to dage er det som regel ikke nødvendigt, at have bind på længere. Plastrene skal blive siddende i ca. en uge, til du kommer til kontrol. Plastrene kan tåle, at du bader, men hvis de skulle falde af, skal du sætte et nyt på. De første dage kan der godt komme blod og rest af saltvand under plastrene. Det er blot restvæske fra operationen, som kan sive ud, og der er ingen grund til bekymring for dette. I de timer knæet er bedøvet, er det særdeles vigtigt, at du ikke overbelaster knæet. Hvis du går unødigt meget rundt, mens knæet er bedøvet, kan du risikere nogen hævelse og efterfølgende smerter i knæet. De første dage efter operationen er det vigtigt, at du bevæger knæet ved ubelastede knæbevægelser. Dette er oftest lettest siddende på en stol iført strømper med foden glidende hen over et glat gulv. Det er vigtigt, at knæet bliver strakt helt ud og bøjet helt sammen. Undgå unødvendig belastning de første par dage. Bliv hjemme, således at du ikke går for langt. Husk, at det er bevægelsen af knæleddet, der er vigtigt og ikke belastningen og muskeltræningen. Efter et par dage, kan du øge din aktivitet i takt med, at knæet får det bedre. Hvis knæet hæver ved aktivitet, bør du begrænse belastningen og nedsætte din aktivitet. De ordinerede gigtpiller kan mindske hævelsen i knæet, og det er derfor en god ide at anvende dem, indtil knæet er faldet til ro.

Sygemelding ved knæoperation

De fleste er sygemeldt 1-3 uger efter operationen, men det er meget individuelt og også afhængigt at dit erhverv. Nogle mærker næsten intet til, at de er blevet opereret i knæet, mens andre mærker til det i måneder efter operationen. Hvis du en måned efter operationen, stadig har problemer med knæet (smerter, hævelse eller nedsat bevægelighed) anbefales du, at kontakte din egen læge med henblik på henvisning til en fysioterapeut. De fleste kommer sig dog hurtigt, og er næsten helt symptomfrie, når de kommer til kontrol ugen efter operation.

På operationsdagen

Ved forundersøgelsen vil du få udleveret Ibuprofen 600 mg og evt. 1 beroligende tablet, Alprox 1 mg (hvis operationen foregår i lokalbedøvelse). 2 timer før operationen skal du tage 1 Ibuprofen + 2 Panodil/Pamol/Pinex tabletter. Hvis du skal lokalbedøves skal du desuden tage den beroligende tablet (Alprox) 1 time før operationen. Efter bedøvelsen er lagt, vil kirurgen lave to små snit i huden på ca. ½-1 cm, hvorigennem kirurgen opererer og kan rette en eventuel meniskskade til. Operationen gør ikke ondt. Du kan, hvis du ønsker det, selv følge med på en skærm. Normalt er operationen udført i løbet af ca. 45 minutter. 

Husk, at du ikke selv må køre bil hjem efter operationen og du skal være sammen med en person over 18 år, de første 24 timer efter operationen.

Efter knæoperation – på klinikken

Efter en uge møder du til kontrol på klinikken hos sygeplejerske og evt. læge.

Efter operationen – derhjemme

Efter operationen får du en forbinding på, som kan løsnes, hvis den strammer. Du skal fjerne forbindingen efter 2 dage. De plastre, der er sat på, skal du lade blive siddende. Plastrene kan godt tåle, at du går i bad og skal kun skiftes, hvis de løsner sig eller falder af. For at undgå smerter og hævelser i knæet, skal du tage 1 Ibuprofen samt 2 Panodil tabletter 3 gange dagligt i de følgende dage. På grund af hævelse og smerter i knæet, som følge af operationen, skal du forvente at være sygemeldt i 1-3 uger fra dit arbejde. Du kan, må og skal straks efter operationen bruge knæet, men det vigtigste er ubelastede knæbevægelser. Undgå overbelastning og det anbefales, at du bliver hjemme de første dage, hvorefter aktiviteten gradvist kan øges i takt med, at du får det bedre i knæet. Efter flere dage kan knæet stadig hæve. For at mindske hævelsen kan du:

  • Holde benet i ro
  • Ligge med benet hævet til min. vandret position
  • Lægge støttebind om knæet om morgenen og tage det af igen til natten
  • Lægge en indpakket ispose på, maks. 10 min. pr. time

Hvis der kommer rødme, øget varme, tiltagende, stærke smerter eller feber, skal du straks kontakte klinikken, egen læge eller din regions akuttelefon. Der gøres opmærksom på, at pårørende ikke kan være med ved operationen. Såfremt dine symptomer forsvinder i ventetiden, bedes du venligst ringe og melde afbud. Det samme er tilfældet, hvis du får sår på knæet. Undgå derfor at barbere dine ben de sidste dage inden operationen.

Yderligere information

De fleste er sygemeldt 1-3 uger efter operationen pga. hævelse og smerter i knæet, men det er meget individuelt og afhængigt af dit erhverv. Nogle mærker næsten intet til, at de er blevet opereret i knæet, mens andre mærker til det i måneder efter operationen. Hvis du en måned efter operationen, stadig har problemer med knæet (smerter, hævelse eller nedsat bevægelighed) anbefales du at kontakte os igen mhp. ny kontroltid.

Du kan, må og skal straks efter operationen bruge knæet, men det vigtigste er ubelastede knæbevægelser. Dette er oftest lettest siddende på en stol iført strømper med foden glidende hen over et glat gulv. Det er vigtigt, at knæet bliver strakt helt ud og bøjet sammen til smertegrænsen.

Undgå overbelastning og det anbefales, at du bliver hjemme de første dage. Herefter kan du øge aktiviteten gradvist, i takt med, at du får det bedre i knæet. Hvis knæet hæver ved aktivitet, bør du begrænse belastningen og nedsætte din aktivitet. De ordinerede gigtpiller kan mindske hævelsen i knæet, og det er derfor en god ide at anvende dem, indtil knæet er faldet til ro.

Husk, det er bevægelsen af knæleddet der er vigtigt, og ikke belastningen og muskeltræningen!

Efter flere dage kan knæet stadig hæve. For at mindske hævelsen kan du: Holde benet i ro, ligge med benet hævet til min. vandret position, bruge støttebind om knæet ved aktivitet og lægge en indpakket ispose på knæet, max. 10 minutter hver time.

Hvis der kommer rødme, øget varme, tiltagende, stærke smerter eller feber, skal du straks kontakte klinikken, egen læge eller din Regions akut-nummer .

Såfremt dine symptomer forsvinder i ventetiden, bedes du venligst ringe og melde afbud. Det samme er tilfældet, hvis du får sår på knæet. Undgå derfor at barbere dine ben de sidste dage inden operationen.

Der gøres opmærksom på, at pårørende ikke kan være med ved operationen.

Hvis der er noget du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte privathospitalet.