Nørmark Privathospital

man-torsdag 7:30 til 16:00
fredag 7:30 til 14:30

Vi lægger vægt på kvalitet, grundighed og omsorg i en hyggelig atmosfære

Patienttilfredshedsundersøgelse 2019-2020

Læs her hele vores patienttilfredshedsundersøgelse eller hent den som PDF nederst på siden.

Her hos Nørmark Privathospital går vi meget op i, at vores patienter får den bedste oplevelse, når de vælger at blive behandlet hos os.

Indledning

I alt blev 98 patienter spurgt om hvor tilfredse de var med Nørmark Privathospital. Parametrene der blev målt, var som følger:

 • Hvordan oplevede du at blive modtaget på hospitalet?
 • Hvordan oplevede du receptionen og venteværelset?
 • Hvordan oplevede du forundersøgelsen og informationsniveau hos kirurgen?
 • Hvordan fandt du den skriftlige operationsvejledning?
 • Hvordan oplevede du selve operationen?
 • Hvordan oplevede du Nørmark Privathospitals omsorg for dig?
 • Hvordan er dit overordnet indtryk af Nørmark Privathospital?

De kunne vurdere ovenstående parameter på tre kriterier:

 • Ikke tilfredsstillende
 • Tilfredsstillende
 • Meget tilfredsstillende

 

Resultatet​

Tabeloversigt

Grafoversigt

Resultatet – ved​ vægtning

​Ved at give følgende svarmuligheder forskellige vægtning, så ”Ikke tilfredsstillende” har en værdi på 1, ”Tilfredsstillende” 2 og ”Meget tilfredsstillende” 3, opnår parametrene disse resultater

Tabeloversigt

Grafoversigt

Noter fra patienter

​Så god oplevelse!

​Selve vejledningen var god, men fik den først dagen før, da jeg selv henvendte mig fysisk.

​Det er ikke sidste gang jeg sætter mine ben her, hvis jeg får muligheden 🙂

​Efter operationen kunne der godt være billeder af øvelser man kan lave. Det ville være perfekt

Konklusion

 1. Knap 90% af alle svar var ”Meget tilfredsstillende”. Så overordnet er oplevelsen som patient på Nørmark Privathospital positiv.
 2. Ved at give de forskellige svar en vægt, var det positivt at alle, på nær en, scorer over 280 ud af en total på 294, hvilket var mere end 95% af det samlede maksimum score.
 3. På trods af at kriteriet ”Hvordan fandt du den skriftlige operationsvejledning?” ikke havde nogen svar på ”Ikke tilfredsstillende”, er det den laveste score med 268. Dette kunne bl.a. skyldes, som det kunne læses i noter fra patienter, at en fysisk skulle hente denne på hospitalet, og en ønskede sig mere information. Begge scenarier kan man forbedre, ved at have en vejlednings- og genoptræningsside på hjemmesiden, hvor patienter kan hente information selv hjemmefra.
 4. Det er værd at notere sig at kun to kriterier har fået ”Ikke tilfredsstillende” svar. Det drejer sig om ”Hvordan oplevede du Nørmark Privathospitals omsorg?” og ”Hvordan oplevede du selve operationen?” kan have skyldt, at patientens forventningsafstemningen ikke stemte overnes med resultate

Klik her for at hente Patienttilfredshedsundersøgelsen for Nørmark Privathospital 2019-2020