Knæoperation

På Nørmark Privathospital foretager vi ca. 1000 knæoperationer om året og har derfor meget stor rutine og kompetence.

  • Kikkertoperation med fastgøring af menisk: I enkelte tilfælde kan en meniskskade sidde således, at det er muligt at fastgøre den i stedet for at klippe skaden væk. Hvis det under operationen viser sig at være muligt, vil indgrebet blive foretaget med det samme. 
  • Kikkertoperation i knæ: Vi foretager dagligt flere kikkertoperationer i knæ og det foregår som regel i en let bedøvelse. En almindelig knæoperation kan også fortages i lokal- eller fuld bedøvelse alt efter dit ønske. Normalt vil der ved en knæoperation blive behandlet meniskskader, bruskskader og lignende, men der kan også foretages større indgreb.
  • Kikkertoperation med rekonstruktion af forreste korsbånd: Knæoperation med rekonstruktion af forreste korsbånd foretages ligeledes som en kikkertoperation. Formålet med operationen er at gøre knæet mere stabilt, så du undgår andre skader.

Kikkertoperation med fastgøring af menisk

Det vil i enkelte tilfælde være muligt at sætte en delvist afrevet menisk fast igen i forbindelse med kikkertoperation. Efter operationen får du en støtte-skinne på benet, en såkaldt Donjoy.

På operationsdagen

Ved forundersøgelsen fik du udleveret smertestillende medicin (Ibuprofen 600 mg). 2 timer før operationen skal du tage 1 Ibuprofen + 2 Panodil-tabletter.

Efter menisk-operation

De første 2 uger efter menisk-operation: Donjoy’en vil være indstillet til at knæet kan bøje 30 grader og strække helt. Du låner evt. krykkestokke med hjem da du ikke må støtte på benet. Donjoy’en skal også anvendes om natten. Du må tage den af når du skal i bad. I forbindelse med bad, er det en god ide at sidde på en stol, så du ikke glider. De næste 4 uger efter operationen: Donjoy’en bliver indstillet så knæet kan bøje 90 grader og strække helt ud. Du må nu begynde at støtte på benet. Det er vigtigt at opnå korrekt gangfunktion så hurtigt som muligt, altså ikke halte. Fra 6. uge til minimum 3 måneder efter meniskoperationen: Undgå bevægelser der belaster menisken, såsom vrid i knæet, cykling, trappegang med almindeligt

benskifte samt hugsiddende stilling. 6 måneder efter operationen: Ingen idrætsaktivitet i de første 6 måneder.

Hvis der er noget du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte privathospitalet.

Kikkertoperation af knæ

Knæoperationen udføres enten i lokal, let eller fuld bedøvelse. Du vil i alle tilfælde få indsprøjtning med lokalbedøvelse foran på knæet. Derefter laves der to små snit i huden på ca. ½-1 cm, hvorigennem kirurgen opererer og kan rette en eventuel meniskskade til. Selve operationen gør ikke ondt. Du kan selv, hvis du ønsker det, følge med på en skærm (medmindre du er fuldt bedøvet). Normalt er operationen udført i løbet af ca. 30-45 minutter, hvorefter du kan tage hjem. Husk, at du skal køres frem og tilbage.

Efter knæoperation

Lige efter operationen er du smertefri i knæet. Dette skyldes lokalbedøvelsen, hvis virkning typisk forsvinder i løbet af et par timer. Det er derfor vigtigt, at du, som foreskrevet, tager smertestillende medicin, således at du mindsker de smerter, der kan komme. Du får to plastre på og et elastikbind om knæet, når operationen er udført. Det er meningen, at bindet skal sidde på de to første dage for at mindske en eventuel hævelse i knæet. Hvis du føler, at bindet begynder at stramme, skal du løsne det. Efter to dage er det som regel ikke nødvendigt, at have bind på længere. Plastrene skal blive siddende i ca. en uge, til du kommer til kontrol. Plastrene kan tåle, at du bader, men hvis de skulle falde af, skal du sætte et nyt på. De første dage kan der godt komme blod og rest af saltvand under plastrene. Det er blot restvæske fra operationen, som kan sive ud, og der er ingen grund til bekymring for dette. I de timer knæet er bedøvet, er det særdeles vigtigt, at du ikke overbelaster knæet. Hvis du går unødigt meget rundt, mens knæet er bedøvet, kan du risikere nogen hævelse og efterfølgende smerter i knæet. De første dage efter operationen er det vigtigt, at du bevæger knæet ved ubelastede knæbevægelser. Dette er oftest lettest siddende på en stol iført strømper med foden glidende hen over et glat gulv. Det er vigtigt, at knæet bliver strakt helt ud og bøjet helt sammen. Undgå unødvendig belastning de første par dage. Bliv hjemme, således at du ikke går for langt. Husk, at det er bevægelsen af knæleddet, der er vigtigt og ikke belastningen og muskeltræningen. Efter et par dage, kan du øge din aktivitet i takt med, at knæet får det bedre. Hvis knæet hæver ved aktivitet, bør du begrænse belastningen og nedsætte din aktivitet. De ordinerede gigtpiller kan mindske hævelsen i knæet, og det er derfor en god ide at anvende dem, indtil knæet er faldet til ro.

Sygemelding ved knæoperation

De fleste er sygemeldt 1-3 uger efter operationen, men det er meget individuelt og også afhængigt at dit erhverv. Nogle mærker næsten intet til, at de er blevet opereret i knæet, mens andre mærker til det i måneder efter operationen. Hvis du en måned efter operationen, stadig har problemer med knæet (smerter, hævelse eller nedsat bevægelighed) anbefales du, at kontakte din egen læge. De fleste kommer sig dog hurtigt, og er næsten helt symptomfrie, når de kommer til kontrol ugen efter operation.

På operationsdagen

Ved forundersøgelsen fik du udleveret smertestillende medicin (Ibuprofen 600 mg). 2 timer før operationen skal du tage 1 Ibuprofen + 2 Panodil tabletter. Husk, at du ikke selv må køre bil hjem efter operationen og du skal være sammen med en person over 18 år, de første 24 timer efter operationen.

Efter knæoperation – på hospitalet

Efter en uge møder du til kontrol på hospitalet hos sygeplejerske og evt. læge.

Efter operationen – derhjemme

Efter operationen får du en forbinding på, som kan løsnes, hvis den strammer. Du skal fjerne forbindingen efter 2 dage. De plastre, der er sat på, skal du lade blive siddende. Plastrene kan godt tåle, at du går i bad og skal kun skiftes, hvis de løsner sig eller falder af. For at undgå smerter og hævelser i knæet, skal du tage 1 Ibuprofen samt 2 Panodil tabletter 3 gange dagligt i de følgende dage. På grund af hævelse og smerter i knæet, som følge af operationen, skal du forvente at være sygemeldt i 1-3 uger fra dit arbejde. Du kan, må og skal straks efter operationen bruge knæet, men det vigtigste er ubelastede knæbevægelser. Undgå overbelastning og det anbefales, at du bliver hjemme de første dage, hvorefter aktiviteten gradvist kan øges i takt med, at du får det bedre i knæet. Efter flere dage kan knæet stadig hæve. For at mindske hævelsen kan du:

  • Holde benet i ro
  • Ligge med benet hævet til min. vandret position
  • Lægge støttebind om knæet om morgenen og tage det af igen til natten
  • Lægge en indpakket ispose på, maks. 10 min. pr. time

Hvis der kommer rødme, øget varme, tiltagende, stærke smerter eller feber, skal du straks kontakte hospitalet, egen læge eller din regions akuttelefon. Der gøres opmærksom på, at pårørende ikke kan være med ved operationen. Såfremt dine symptomer forsvinder i ventetiden, bedes du venligst ringe og melde afbud. Det samme er tilfældet, hvis du får sår på knæet. Undgå derfor at barbere dine ben de sidste dage inden operationen.

Hvis der er noget du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte privathospitalet.

Korsbåndsoperation

Formålet med operationen er at gøre knæet mere stabilt, så du undgår andre skader. Hvis du er generet af smerter i knæet, skal du ikke forvente, at dette ændrer sig ved operationen, medmindre smerterne skyldes, at du har en meniskskade, eller at det ødelagte korsbånd ligger i klemme.

Operationen udføres, som en kikkertoperation dvs., at det nye korsbånd indsættes i knæet vejledt via et kamera. Det nye korsbånd tages fra to sener på indersiden af låret. De udtagne sener indsættes i knæleddet via en borekanal i skinnebensknoglen. Operationen giver umiddelbart et godt stabilt knæ, men du bør dog fortsat være forsigtig. Se endvidere under optræning.

På dagen for korsbåndsoperationen

Du skal tage 1 Ibuprofen 600 mg, som du har fået udleveret på hospitalet, og 2 Panodil tabletter 2 timer før operationen (se fastevejledningen). Operationen foregår i fuld bedøvelse samt en blokade i dit ben, som gør, at du er smertefri de første 12-24 timer. Du vil have behov for at anvende krykker i cirka 2 uger. Disse udlånes herfra. Husk,at du ikke selv må køre bil.​

Efter operationen – på hospitalet

Du vil have behov for at anvende krykker i cirka 2 uger. Disse udlånes herfra. 2 dage efter operation skal du have skiftet forbinding. Stingene fjernes på hospitalet ved kontrol efter 10-12 dage. Yderligere kontrol efter 6 uger. Tiden aftales når stingene fjernes.

Efter operationen – derhjemme

Hvis forbindingen strammer, må du gerne løsne den. For at undgå smerter og hævelser i knæet, skal du 3 gange dagligt tage både 1 Ibruprofen og 2 Panodil tabletter. Endvidere kan smerter og hævelse dulmes med en indpakket ispose maks. 10 min. per time. Aktivitet og træning efter korsbåndsoperation: Når virkningen af blokaden i dit ben er aftaget, må du støtte helt på benet. Du skal bruge benet, men det er vigtigt, at du undgår overbelastning.Det anbefales, at du bliver hjemme de første dage og gradvist øger aktiviteten i takt med, at du får det bedre. Lyt til dit knæ. Efter ca. 4 måneder kan du begynde løbetræning på løbebånd, ikke udendørs, men du bør først genoptage din sædvanlige sportsaktivitet efter ca. 9 måneder. Efter operationen kan du på grund af hævelse i knæet og smerter forvente, at du skal være sygemeldt fra dit arbejde fra 3 – 6 uger alt efter dit erhverv. Komplikationer er sjældne, men hvis der kommer rødme, øget varme evt. dunkende smerter eller feber, skal du straks kontakte hospitalet eller hvis udenfor vores åbningstid, kontakt da lægevagten.

Hvis du skulle blive forhindret beder vi dig venligst ringe og melde afbud. Det samme er tilfældet, hvis du får sår på knæet, så derfor skal du undgå at barbere dine ben de sidste dageinden operationen.

Hvis der er noget du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte hospitalet.